Zlodějka Důra ze vsi Ptáku od Strakonic

Rokycany – Léta 1574, v středu po slavnosti Trojice svaté (9. června 1574)
Důra ze vsi Ptáku od Strakonic, souc tázána mistrem popravním, seznala, že jest Lipoltovům peníze pobrala a Anička Lhotská že jest jí zámek u dvéří domovních svejm klíčem odemkla. A když ona peníze brala, že jest na stráži Anička stála a z těch peněz pobranejch ona Důra jí Aničce že jest 4 kopy míšenských dala. Jináče, že není.
Na tom i umřela. Pohrabána pro ten skutek. (Zahrabána za živa…)