Zloděj vypovídá též na jiné zloděje

Třeboň 1.6.1409
Anno Domini M; CCCCIX°ante festum sanctae Trinitatis. Pravenie Ondřejovo, kovářovo z Libína, v Třeboni mučeného a oběšeného.
It. retulit, že on Ondřej sám pokradl jest u jam kamenných podlé vsi Vrati všecka kostelnie železa z Buděvic kromě řetěza. Ten jest v duol pod řežáb uvrhl.
It. retulit, že Roháč z Libína kradl jest s ním ryby v Landrově rybníce.
It. retulit, že ten jistý Roháč pokradl jest v Slavošovicích Svatošovi, Pulcovu synu, dvoje vidly hnojné, jednu rukavici hnojnú a těžadlo. A sestře své vlastní obil jest kolo a šíny pobral a k tomu nože, sudlice, sekyry v Slavošovicích jest krad a prodával.
It. retulit, že Svašek v Libíně kradl jest seno lidem a to tu prodával Jechovi, starému Jakubovi, Měsiečkovi, Martánovi, Štěpánu a Macečkovi.
Item retulit, že Hančl slepý ze Svinuov ukradl jest jemu Ondřejovi mlat, i prodal jej Drdáčkovi v Svinech.
It. retulit, že Kudrnáč kovář ukradl jest šíny se dvú kolú jedné vdově v Borovnici, Pešíkové kmetičiny.
It. retulit, že Petřec z Strážkovic s Svachem, synem svým, ukradla sta dvě kosnie kladivě Miklovi, Matlovu synu tudiež. A tě kladivě dala sta Černákovi. A ten jistý Petřec, kdes dobyv šest šínuov starých i pójčil jest jich Ondřejovi.
Item retulit, že Černák z Strážkovic kdes ukrad kolo, i dal je jemu Ondřejovi opraviti.
It. retulit, že Jan z Borovnice, Pešíkové člověk, s Šimonem, bratrem svým jednookým. ukradla sta vuol jednomu masaři z Buděvic. A ten jistý Jan ukrad jest Petrovi Kútníkovi jalovici ve dvú letú a Šimonově vdově dvé telat a Olíkovi dvé kozlenec. To vše učinil jest v Strážkovicích.
It. retulit, že Jan s Václavem Pitrúchem, synem Černákovým, pasúce stádo, mnoho dobytka lidem sú zjedli. A kuože sú v jedné jámě vedlé Strážkovic nalezeny.
It. retulit, že Hansluov Likartuon syn jménem Jakl, cizoloživ s Václavovú Pitrúchovú ženú, řečenú Něta, i zabil jest toho jistého Václava Pitrúcha pro tu jeho ženu podlé Zálužie, an stádo pase.
It. retulit, že Bažant mlynář z Pašinovic, zamordoval jest jedno sirotka, Kudlátkova pastorka, v strúze mezi Dúdleby a Střiežovem.