Jakž měl viseti, kázali ho pustiti

Kutná Hora, 19.2.1554
Pavel, Skrejšova rodem, vyznal na svém trápení:
Item: Měl sem klíčky falešné; trefovaly se k sklepu Komínkovýmu. A vzal sem u pana Valše v Kolíně. A vzal sem to sukno Komínkovi v jeho krámě, když ho doma nebylo.
Item: Vzal sem sestře svý s košili plátna. A jednomu sem vzal v Německým Brodě váček, nebylo v něm než 6 denárů. A u Poděbradf vzal sem, nevím komu, 45 grošů.
Item: Jednomu formanu v Brodě Českým vzal sem měšec, byly v něm 2 groše.
Item: Odmekl sem sestře svý truhlu, když byla v lázni. Vzal sem jí 18 grošů.
A ty klíče vrch sem do záchodu.
A proto sem skočil dolů, abych sobě hlavu srazil, abych svým přátelům hanby neučinil.
A páni šefmistři učinili mu milost, že jakž měl viseti, kázali ho pustiti.
Actum f. II. Reminiscere anno etc. LIIII°.