Henri Sanson – Tajnosti popraviště

Francois Robert Damiens – neúspěšný atentátník (nesjpíš pomatenec), který se pokusil zavraždit francouzského krále Ludvíka XV v roce 1757. A jak asi mohl dopadnout? Samozřejmě nejhorším možným odstrašujícím příkladem.

Samotný rozsudek zněl takto:
Soudní dvůr prohlašuje Francois Roberta Damiense, stíhaného pro velmi zlomyslný, velmi ohyzdný a zavrženíhodný pokus o vraždu Jeho Veličenstva Ludvíka XV., za dostatečně usvědčeného.
Pročež za trest odsuzuje jmenovaného Damiense, aby konal pokání před hlavními vraty pařížského kostela, kam bude dopraven v káře nahý, v košili a s hořící pochodní v ruce. Tam na kolenou prohlásí, že se zlomyslně a zrádně dopustil řečené velmi zlomyslné, ohyzdné a zavrženíhodné otcovraždy a poranil krále ranou nože na straně pravé.

Načež bude odvezen na řečené káře na náměstí Greve a na popravišti, které tam bude postaveno, bude trhán kleštěmi na prsních bradavkách, pažích, stehnech a lýtkách. Jeho pravá ruka, kterou spáchal řečenou otcovraždu, bude pálena na sirném ohni. A na místa, na kterých bude trhán kleštěmi, budiž nalito roztavené olovo, vřící olej, hořící smůla a vosk rozpuštěný se sírou. Potom budiž jeho tělo taženo a roztrháno čtyřmi koňmi, údy a tělo hozeno do ohně, spáleny na popel a hozeny do větru….

Samozřejmě při exekuci nešlo vše tak jak mělo, ale o tom si můžete přečíst v knize Henri Sansona – Tajnosti popraviště. Trochu zromantizované vyprávění jedné katovské rodiny ve Francii.