Urban ze vsi Stíše

Rokycany – Léta 1583, ve čtvrtek po sv. Třech Králích (10. ledna 1583)
Urban ze vsi Stíše (ves na panství Chotěšovském), člověk poddaný pana probošta Chotěšovského, jsa mistrem popravním tázán, vyznal:

U Železných (hostinec v Rokycanech) že jest kabát ukradl. Formanům houně pokradl a hever. V Radnicích kabát židu kožený ukradl. Kovářům na Šicovic konvici ukradl a prodal ji Albrechtovi Trnkovi (hostinský v Rokycanech).
A když na něj dotázka se stala, kdo by to znamení z konvice vypálil, oznámil, že to Trnka učiniti musel. Houži železnou bratru ukradl. Konský nádobí pořezavši u Hrzků formanům, Trnkovi je prodal za čtrnácte grošův. Klisnu ukradl v Nový Vsi na háji rychtáři. Prodal ji v Lichtnstejně (panství Luhov kraj Plzeňský) Hansovi i s hříbětem za dvaceti kop. Řetězův od vozův do čtyr neb do pětí pokradl.

Za tyto skutky jest provazem na hrdle trestán.
Anno et die supra.

Poznámka: Popravci bylo za právo zaplaceno 2 kopy grošů, za stravu 16 grošů, za víno a pivo 1 kopa. A těm kteří kata z Plzně a do Plzně doprovázeli trygeltu 17 grošů. Později od zakopání mrtvoly 10 grošů katovi zaplaceno.