Kradl všecko, také rudu

Kutná Hora, r. 1526
Jan Heralt Vodička, rodič horský, vyznal v svém trápení:
Nedvídek, švakr můj, pravil mi, že sú lucernu stloukli, ale já nevím, komu.
Item vyznal: Myslil sem s kuchařkú s Chrudimě jíti pryč, a nic sem nemínil vzíti.
Item vyznal: Kázali mi hašpléři, abych s nimi šel na česnek. A pobídli mne, abych s nimi šel na ty sedláky, abychom je lúpili. I šel sem. A oni se nám zbránili.
Item vyznal: Vzali sme grošů s klobúk v Čáslavi. Byli se mnú Stoupenec a Jan Klopera. Dali mi s toho 4 kopy grošů. A při tom byl také Janda z Litoměřic. Tu sme je vzali u Píseckých v jarmark kupci jakémus v komoře. A já byl na stráži: když bych na ně hvizd, aby nechali.
Item vyznal po trápení:
Vzali sme s Kohútkem hašpléřem v Klášteře čtvero jehňat.
Item vyznal: Vzali sme 3 kačice týž s Kohútem v Klášteře. Zabili sme je na lůži.
Item vyznal: Že sem vzal s Vondrú, Zátkovým synem, plachtu Trnkovi hrnčíři. I zastavila ji má žena v 15 grošů. Ale ona nevěděla o tom, by byla kradená.
Item vyznal: Že mne můj švakr pobídl, abychom šli v noci na Kaňk, a potkáme-li koho, abychom ho oblúpili. I nepotkali sme žádného.
Item vyznal: Že sem po zahradách hrušky i jiné ovotce česával a krádal.
Item vyznal: Ukradli sme kolečko toť Jizpurú svým švakrem. I dal nám za ně 2 a půl groše ten na smetišti.
Item vyznal: Že sme vzali korbu rudy v Ůsle s Městeckým. Vydal nám ji Kulhánek.
Item vyznal: Žlábek havéř mne vedl, abychom na židy šli. I šli sme až k Libenicím. Bylo nás 6: já, Henzlíček, malý, Žlábek a 3 sem neznal, neb jest sám na to jednal Žlábek. A ten Hanzlíček chodí v koumarové sukni.
Item: Vaněk, kterýž jest hudcem, zabil šenkýře, ten také byl při tom a šel za židy. I nemohlo býti nic, neb židů bylo mnoho.
Item vyznal: Že opět Žlábek, abychom na toho kupce udeřili, který stál před Valdykovy, neb sú ho sobě vyšpehovali. Ale já nevím toho, s kterými.
Item: Že vzal sem Supem a s Vaňkem Fouskem u Dunaje vopasek babek starých. I ujel nám s nimi Fousek.
Item vyznal: Když sme na vojnu jeli, vzali sme konvice a dělali sme sobě z nich kulky.