Vlaštovčí hnízdo

Náchod, 27.4.1540
Téhož léta v outerý po velice noci Důra pastušiná z Vysokova vyznala na trápení:
Že jest pastušiná přišla k rychtářce na pivo a rychtářka pekla koláče. I řekla rychtářka k pastušiný: že se má ženiti můj pacholek Vít. Pověz nám, výš-li co, aby na sebe laskavi byli!
A byla při tom i Vacková z Vysokova. A já řekla, že sem slejchala od chodce, aby laštovičí hnízdo vzal na domě a vložil pod hlavy do lůže. A na tom aby líhali, že na sebe laskavi budú.
I řekla rychtářka Vackový, aby řekla Vítovi, Šaškovu z Hořejší Radechový synu, aby vzal hnízdo na chalupě a dal je ženě svý. A on tak udělal, že vzal a dal je ženě svý, to hnízdo laštovičí. A vložila je pod nohy do lůže.