Staroměstská exekuce v číslech

Nejznámější, nejslavnější a zároveň nejsmutnější exekuce, která se odehrála v Českých zemích se konala 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze.
Podíváme se na ni v číslech:

28 rozsudků smrti (mělo jich být 29, Martin Fruwein z Podolí však spáchal sebevraždu).
Popravených bylo 27, jeden z nich dostal milost až na popravišti. Tím šťastným byl Sixt z Ottersdorfu.

Z oněch 27 pánů byly:
3 vyšší šlechtici – Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic.
7 rytířů – Kašpar Kaplíř ze Sulevic, Prokop Dvořecký z Olbramovic, Fridrich z Bílé, Jindřich Otta z Losu, Diviš Černín z Chudenic, Vilém Konecchlumský z Konecchlumí, Bohuslav z Michalovic.
17 měšťanů – Valentin Kochan z Prachové, Tobiáš Štefek z Koloděj, Ján Jesenský, Kryštof Kober z Koberšperku, Jan Šultys z Felsdorfu, Maxmilián Hošťálek z Javořice, Leander Rüppel z Ruppachu, Jiří Hauenšild z Fürstenfeldu, Jan Kutnauer ze Sonnenštejna,
Simeon Sušický ze Sonnenštejna, Nathanael Vodňanský z Uračova, Václav Maštěrovský z Jizbice, Jindřich Kozel z Peclinovce, Ondřej Kocour z Votína, Jiří Řečický, Michal Witmann,
Simeon Vokáč z Chyš.

Poprava trvala 4 hodiny. Nejdříve Mydlář uťal hlavu 18 odsouzeným, pak následovala přestávka v stínání a byly 3 členové Jednoty Bratrské oběšeni. Po přestávce bylo setnuto zbylých 6 hlav.
Během popravy použil Jan Mydlář 4 meče. Prvním sťal 11 hlav odsouzených, druhým pět a zbývajícími dvěma zbylých osm hlav.
12 uťatých hlav bylo uloženo do železných košů a následně byly bidly připevněny na Staroměstskou mosteckou věž pro výstrahu. Krom jedné zde zůstali 10. let!

Popraviště
Popravčí lešení ve tvaru čtverce o straně 16 metrů. Výška 2,5 metru. Na lešení se vcházelo z radnice oknem (což není potvrzeno), které muselo být rozšířeno. Popraviště se připravovalo od 17.6. do 20.6.1621.

Cena
Zabýváme se pouze cenou na přípravu popravy a její vykonání tj. tím co účtoval staroměstské radnici kat Jan Mydlář.
Celková cena za přípravu byla: 559 kop grošů, 40 grošů a 6 denárů. Viz. tabulka níže.

Odměna za popravu pro kata a jeho pacholky byla dalších 584 kop grošů (500 kop pro Mydláře, 20 kop pro pacholky + 60 kop opět pro sebe za sebevraždu Martina Fruweina a 4 kopy za totéž pro své pacholky). Za tuto celkovou částku by si mohl koupit dobrý dům ve centru města.

materiál / prácekopgrošůdenárů
Za šest visutých zámkův po pěti ortech730
Za 35 kop hřebíků, kopa po orthu845
Za 2 1/2 kopy velkých hřebíků, kopa po 30gr115
Tovaryšům tesařským, 17.6. bylo 18 tesařů; 18.6. bylo 20 tesařů; 19.6. za den a noc 39 tesařů a 20.6. 15 tesařů. Počítajíc na každého po 20 groších4420
Dvěma mistrům tesařským. Jednomu 4 kopy a druhému 2 kopy 6
Tovaryšům tesařským od rozboření lešení sud bílého piva za 340
Nádeníkům od srovnání prken, i nakládání když vozili230
Za třicet fůr písku, od každé fůry po 18 groších9
Za čtyry voskové svíce po půl druhém zlatým582
Za šest černých kloboukův po 30 groších3
Šesti hrobníkům po pěti ortech730
Za cvočky k přibíjení suken115
Krejčím od všeho díla730
Malíři od kříže18
Kameníku od vylámání říms30
Třem nádeníkům za pět dní po 12 groších3
Zámečníku vedle auscugu39
Šlotýřům od forování dříví a prken na rynk a odvozování všelikého dříví pánům patres misericordiae630
Soldátům na zpropitné v rathouse522
Soldátům na zpropitné v domě páně522
Panu rychtáři dáno29
Panu Rchtáři na vypravení jak do Kutny Hory tak i do Žatce dvěma poslům s čeládkou mistra popravního9
Při navrácení též čeládce dáno3
Mistru popravnímu na součet50
Za prkna a dříví k lešení dle auscugu9015
Za 44 1/4 postavu sukna po 4 kopách178
Za 3 postavy sukna po 14 kopách42