Tatrman a jeho tovaryši

Nymburk, 11.7.1567
Kšaft Matěje Tatrmana.
Vyznal Matěj Tatrman:
Smluvili sme se ve Pšech u Drličky, Janek krejčí, Pletenička, Vokatej Petříček, Kmošek a Masař a Nečas, abychme šli do Jičína na jarmark. I šli sme. Nečas prodával šmajd i s ženou svou. A Nečas nás zastupoval u jiných krámuov, abychme mohli snáze vzíti. Pletenička najprvé vytáhl z váčku nějakému sedláku 7 kop. A potom vytáhl já 40 grošů míšenských z kabátu tejž sedláku. Janek krejčí nějakému pánu vzal na hospodě visák se dvamecítma kopami a ručnici. A Nečas nějaký ženě uřezal tašku s šesti kopami, Vokatej Petříček vzal šavli mečíři. A Masař vzal nějakému starému sedláku s měchýřem 12 kop.
A když sme šli z Jičína, zabili sme nějakého člověka Konecchlumi, vzali sme od něho 21 kop. Ale tu s námi nebyl Nečas ani Masař, než nás pít. I šli sme až do Pší a tu sme koupili sud piva. A odtuď nám ušli Masař a Janek krejčí a Kmošek s penězi. A já a Nečas a Vokatý Petříček smluvili sme se, abychme šli na krčmářku do Záhornice. Tu sme se měli podkopati do komory a ji na lůži zamordovati. Potom sme nedošli.
Též sme vyloupali kostel v Šestařích s Houdkem a s Kmoškem a s Vokatým Petříčkem; pátýho neumím jmenovati. Vyloupali sme dubovou váhou dvíře a krojidlem jarmárku. Vzali sme puol druhého sta a kalich. Dělili sme se penězi u Kratonoh za stodolou. A Houdkovi se dostal kalich a on jej prodal židu v Lužci.
A též sme s Kmoškem pobrali v Hradci Postihlovi šaty, plášť mužský, kolárek ženský, ručnici, kord i zastavili sme to v Chlumci u Matouše šenkýře v šedesátníku.
V Chrudimi sem vzal 20 grošů míšenských nějakému muži v trhu s Jírou Barvou.
V Načeradci vzali sme 5 kop nějakému sedláku o jarmarce s kabátu.
Též sem bral, kde sem mohl k čemu přijíti, košile, váčky a peníze. To sem propil s Mikuláškem Řezníčkem a s Kučerou Janem.
Též vyznal Matěj Tatrman, když již konec svůj bráti měl, žádajíc, aby na svý duši nic nenechával a na pravdě umřel, vyznal to, že nějakého člověka z Litomyšle, kramáře, na královských lesích zabili s Duškem a s Bělohoubkem. Vzali od něho nemalú summu peněz i koření. A při tom mordu byl krčmář z Nepasic. A jest staraj, šedivaj. A kradený věci že k sobě od nich přijímal.
Též vyznali: Zabili sme nějakého kloboučníka za Chlumcem, jdouc Kratonohuom, s Antošem šenkýřem z Hradce. Antoš jemu sťal sekerou hlavu. A vrhli sme jej u rybníku do poltrubí.

A na tom na všem jest umřel a na rožeň vstrčen.
Stalo se v pátek po památce Mistra Jana z Husince léta 1567.