Vězněná žena a rychtář

Smolná kniha Táborská
K tomu se znám, že sem peníze pobrala v Praze na Novým městě. Vzala sem je s pytlíkem a seděla sem pro ně na Vyšehradě v kládě do třetího dne. A ten rychtář vyšehradský měl se mnou činiti tam v tom vězení a potom mne vypustil s toho vězení a kázal mi ujíti pryč.
A já ušla sem. A na Novým městě tu v Praze žala sem. A voni mne vzali a ptali se mne, kterak sem vyšla zs toho vězení. A já jim tak pravila, že jest mi kázal rychtář ujíti, měvši se mnou činiti. A ještě sem toho času byla pannou. A zase mne potom vsadili a dali zmučiti na Novým městě Praze.