Kradli ryby

Tábor, 6.12.1571
Vaňka z Mezihoří vyznání, podaného Jeho Milosti pana Švamberka.
Item Václav z Mezihoří, když byl puštěn před Jich Milosti pana purkmistra a pány, dobrovolněbez trápení se jest přiznal:
Item: K tomu se znám, že sme vzatek učinili my dva sami, já Vaněk z Mezihoří s tímto Jakubem, s tovaryšem mém, kterej zde sedí. Kroupovi v Zahrádce vlezli sme do sklepu po řebříce. A vzali sme ten řebřík u stodoly, u jeho u Kroupovy a vlezli sme po něm do toho sklepu. A vlezši tam, vrtali sme truhly nebozezem. A ten nebozez sme vzali u Vranýho v Hejlově. A pobrali sme tomu Kroupovi šaty, tři kožichy, cíchy, prostěradla, dvě tuny mlíčnýho a sejry. A to sme nosili do Kroupovy stodoly a potom do lesa. A v lese sme to schovali. A potom sme to donesli k mej sestře Káči, která jest pod Uběnici ve Lhotě u Smelhovna.
Item: V Nadějkově jest toho plátna 20 loket a ubrus, ručník, prostěradlo. To jest u toho Vaňka v Nadějkově. Nechali sme u něho toho. A na to sme pili. A měli sme tam přijíti vo jejich posvícení, měl nám to doplatiti. A nebuli sme. Nedal nám za to nic.
Item: Ta sukně, kterou sme taky u toho Kroupy vzali, jest u tý mý sestry, jako jest na mlejně pod Uběnici.
Item: Hus sme jednou ukradli u Vlásenice a tu sme snědli ve Lhotě k Chejnovu.
Item: V Brandlíně sem širokou sekeru ukrad za 20 grošů bílejch.
Item: Vzal sem pludr-uzny (plundry) a kabát kožennej v Trýbsku.
Item: S tím Vávrou, jako konec vzal u Stráže, šli sme k Benešovu. Vzali sme čtyři sejry, hrnec másla v nějakej vsi, neumím ji jmenovati. A prodal sem to mlíčný krčmáři v tý vsi Vokrouhlici. A na to mlíčný jest nás navedl ten Vaněk krčmář Vokrouhlici, abychme je ukradli. A my je ukradli a jemu sme je přinesli. Dal jest nám za to 20 grošů bílejch a vostatek sme protrávili.
Item: Já Vaněk sem jednomu formanu s měšcem 9 kop míšenských vzal. Bylo nás pít s tímto s Jakubem, jinéch neznám. A nějakej rybnikář dal mu sekerou dvakrát. A vo peníze sme se rozdělili. Dostalo se nám pěti po kopě a po devíti krošech bílejch.
Item: Vodtud sme šli s tímto s Jakubem do Březnice čtyři. A na to ved nás bějakej rybnikář Jíra, měl tam ženu v tej Březnici. Říkají jemu Štětka. Tam sme to mlíčný, máslo a sejry, pokradli a plátna dva kusy.
Item: Měli sme s tímto s Jakubem falešnej klíč a zámky sme vodmykali a kradli sme, kde k čemu jen mohli přijíti.
Item: S tím Štětkou sme za Tejnem vzali sme tři věrtele žita a mlíčný.
Item: Panu Volbramovi z Brandlína sme haltýř vyloupali my tři: Já Vaněk Fejfar to jenden, nějakej Zelenka zs Pleše ten druhej rybnikář, jest tu v podruží v Pleši a třetí nějakej Vávra, vzal konec vz Stráži. Ryby sme my tři pokradli panu Volbramovi, do tří pytlů sme jich nabrali, kaprů a tři štiky hrubý a vostatek drobnejch ryb. A ty ryby nesli sme doo Katova k šenkýři k Matoušovi ve třech pytlích. A von vo tom věděl, že sme je pokradli. A dal jest nám za ně půl druhý kopy m. a šavli. A ten šenkýř jest poddanej páně Hynků Tučapů na Budislavi.
Item: Bejvali sme u toho Holýho ve Lhotě. A pravil ten Vávra, kterej konec vzal v Stráži, že jest dal schovati Holýmu nějaký jehly a náprstky.
Item: Matouš krčmář jest vo tom dobře věděl, že sme je panu Volbramovi pobrali, ty ryby.
Item: Matouš je v Katově, šenkuje. Ten jest nás naved na ty ryby, abychme je pokradli panu Volbramovi. A ten nám řek, abychme jemu přinesli. To bylo tento půst pominulej. A von je vod nás koupil. V neděli, v noci na pondělí sme mu je přinesli. Sama ta Matoušová ležela a sám ten Matouš ty rejby vod nás jest přijímal. A ty rejby, hned sme je vařili a to v noci všickni sme je spolu jedli.

A na tom na všem umřel a jest voběšen líta a dne svrchu psaného, den svatého Mikuláše.
Stalo se jest za ouřadu rychtářství městskýho pana Pavla Hořepnickýho.. A k tej popravě sou vyslány byly osoby tyto radní, pan Jiřík Šrámek, pan Jakub Cirýn.
Amen.