Házel lidi do šachet

Kutná Hora 9. a 14.10.1555
Bartoň Šustýrek, rodem z Hlízova, vyznal na svém trápení, feria 4.Justus:
Vzal Vzal sem Švábkovi žito v Hlízově, nestálo za 1/2 kopy grošů.
V kozle vyznal:
Item: Byl sem při tom mordu, když toho posla zabili u Ptáku.
Item: Vrh sem jakús ženu do šachty u Ptáku. Bylo to po velce noci. A v noci sem ji vrhl. Byl se mnú Adam a ten Polák. Držel sem ji za nohu. Vzali sme jí 9 tolarů. Dostalo se mně 2 kopy grošů.
Item: Vrhli sme jednoho na Kuklíku do šachty s Poláčkem a s Adamem. Vzali sme muasi 6 kop grošů. Dali mně 2 kopy grošů. Jest tomu asi štvrt líta. Šel od Hory.
Item: U svatý Máří Majdaleny vrhli sme jednoho do šachty. Vzali sme mu 4 kopy grošů s tím Polákem, s Adamem.
Item: Na Kavkách do šachty jednoho vrhli sme, asi rok tomu, tu pod svatou Trojicí, s prvními.
Item: U Kolína, u Mandlových mostku, zabili sme jednoho. Vzali sme mu 2 tolarů, s těmi prvními.
A s tím Jírou Štyrmudejm, jest u Švábka v Hlízově, a s Kuželem, dělá u Bileova, byli se mnú při tom mordu na Kuklíku, a nějaký Psotnička.
Feria II. Da pacem, mane:
Item: Nad Čertovou krčmou vrhli sme jednoho do šachty s Kuželem a s Jírou Mudatým a s prvními.
Vzali sme mu 6 kop grošů.
Item: U svatého Václava vrhli sme jednoho do šachty, pacholka, vzali sme mu 6 kop grošů. S Mudatým a s Kuželem a s prvními.
A na tom umříti chci.
A umřel na tom na všem v kole, sa jím zbiť, feria II. Da pacem. léta etc. LV.