Zloděj také zabíjel

Tábor, 23.5.1537
Vyznání Jana Tomáškova v středu v noci před svatou Trojicí léta etc. XXXVII.
Item: Pomáhal sem bíti nebožtíka Jíru Váchova s Klokot. Dal sem mu kolikrát kyjem za krk a Němeček jej nožem bodl, z té příčiny, aby na mne nepravil o tom váčku, kterýž sme my vzali s penězi. Bylo v něm 4 kopy. O ty sme se rozdělili s tím Němečkem. A více přes to vzal sem sobě půl jochmitálu. Než Němeček vzal s nebožtíka kabát i košili. A o to sme se smluvili v Měšicích před Kovářovy, abychom jeho zabili.
Item: Bábu u Janka pekaře sem zadávil a vzal sem z oumárky 8 kop.
Item: Ukradl sem bouchurek Jindrovi vodákovi. Ten jest u očíma.
Item: Jindřich vodákův brával ryby z haltýřův. Hitrichy otvíral haltéř a ryby po hospodách nosil a vařil.
Item: S Volfem řezníkem chodil sem na Permana, žida bechyňského, ale nezdařilo se nám.
Item: Když obloupili kožišníka u Řevnova, Jan Dovka a Šesták a hrnčíř, o tom sem věděl a dostalo mi se bitunku 15 alb (bílých grošů).
Item: U Votic žida sme obrali s jirchářem Fouskem, vzali sme jim 6 kop.
Item: U Brna na Šípě obrali sme 2 tovaryše s tím jirchářem.
Item: S tím Kepinou u Dačic vzali sme děvečkám dva plášťky. Jeden sme zase vrátili, druhej sme prodali. A pacholátku, kterej s nimi byl, pobrali sme šaty.
Item: S tím Žertkem, kterejž v Strakonicích strápen, také sem brával u Dolevy.
Item: Václav Plachta namlouval, abychom šli a pobrali tej Lejkařce z Jihlavy, ale nešli sme.
A na tom na všem umřel. Sťat jest. Etc.