Otec s pacholetem sšel smrtí mordéřskou

Tábor 18.11.1564
Vyznání Adama, syna nebožtíka Býčka ze Lhoty, poddaného pana Jana Lapéčka, etc.
Léta etc. tisícího pětistého šedesátého čtvrtého, tu sobotu po svatém Martině, vyznal jest Adam, poddanej pan lapáčka, syn nebožtíka Býčka ze Lhoty, jsa tázán na trápení, toto slovo vod slova takto:
Item toto jest nejprvé vyznal:
Že sou měli nebožtíka Kučeru zamordovati s Pravonína i synem jeho pacholetem tito tři: Martin mlynář ze Vřesec jeden a Jíra Karštenský druhej, poddanej pana Zdenka Malovce, a Kulhavej Pyšilků z Hlasiva třetí. Ten jest pacholkem u pana Malíkovskýho ve Vřescích. A potom my s Václavem , Liškovém synem, sme jeho zamordovali i synem jeho pacholetem, toho jistýho Kučeru s Pravonína. A Vašek ke mně Adamovi že jest rozprávěl mluvíce tak: Že jset Budín krčmář tomu jistému nebožtíkovi Kučerovi ujal něco těch peněz v Hlinici. A tu že sou jej měli tu noc zabiti anebo zamordovati i s tím jeho synem pacholetem, toho jistýho nebožtíka. I nesměli. Že nějací tři tovariši vandrovní tam leželi. Budín Pavel páně Kunšů poddanej jest.
Item: Kde sme je zbili, tu sme starýho zakopali. A třetího dne pachole nes Vaněk, Lišků syn, ze Vřesec na zádech do nějakých struh. A jan, bratr jeho, půjčil nám lopaty a motyky a šel s námi. A toho pacholete taky nám pomáhal zakopávati i starého, otce jeho. A vod něho sme vzali jedenácte tolarův širokejch a vostatek českejch grošů. A potom dal je ženě své Liška. A vona plakala a ptala se jeho, kde jest je vzal. A on jí řekl: “Kde páni hrady berou!”
Item toto jest Adam vyznal:
Že jeho nebožtíka držel starýho a taky že jest jeho jednou ťal pod krk.
Item: Vo tom sem věděl, že jest Martin mlynář ze Vřesec vyndal k sobě nebožtíka Kučeru s Pravonína pravíce jemu, že má nějaká hříbata. A von jest šel. A my sme po něm šli s Vaňkem Liškovém. A von jest ke mně Vašek mluvil, že má mnoho peněz, abychme jemu je pobrali a jeho zabili. A hned sme šli a svázali sme je, nebožtíka Kučeru a jeho syna pachole, za rukávy pásem. A tak sme je zamordovali a peníze sme jim pobrali. A pobravši, Vaněk sám je k sobě vzal ty peníze a nes je k ženě své a vrh je na truhlu. A vona žena jeho plakala a von jí chtěl hlavu stíti.
Item: Z těch všech peněz mi Vašek nedal než kopu grošů. A tu kopu grošů má rychtář v Dobronicích.
Item: Že jest pachole Liškovo nebylo s námi, když je zakopávali.
Na tom všem umřel, žádného neodvolavši.

Stržen jest na rožeň léta a dne svrchu psaného, za rychtářství pana Jiljího Kramaříka.