Michal Raušnar z Lichtnfelsu, dostavší se do vězení…

Rokycany v outerý po sv. Klimentu léta 1609 (28.listopadu) z mordu jest obviněn od Bartoloměje Samsona (polesný Zbirovský) a Jana Hubatýho (obroční Zbirovský), plnomocníkům nařízených. A když na něho průvody dostatečně i svědky zavedenými, že tím mordem vinen jest, prokázáno jest, jakž akcí právní o to vzniklá ukazuje, jest z uvážení práva pod meč ortelován a trestán ve čtvrtek post Andreae (30. listopadu 1609).