Adam Tofl

Rokycany – Léta 1590 v pondělí po svatým Matěji (26.února)
Mistrem popravním tázán. A vyznal na trápení:
Že od mladosti nikdy dobře nečinil a těchto dnů do pokoje Jiříka Machařovskýho se vlámavši, na klenotích stříbrných a zlatých, též kamení drahém, jemu pokradl a to času nočního. Jakž toho při něm nemálo nalezeno.
Také že to, co jest mluvil, z oust v uši Jiříkovi Machařovskýmu, jakoby s manželkou jeho tělesně nepoctivě obcovati měl, to zoumyslně lhal, žádajíce, aby mu to odpustili.

Téhož léta a dne svrchu psaného on Adam Tofl pro ty skutky, jakž i na tom umřel, skrz mistra popravního mečem ztrestán.