Mikuláše Šňourka vyznání

Rokycany – 1598
Mikuláše Šňourka vyznání, kterýž z sucha tažen (V registrech důchodních zaúčtováno – Od stažení Šňourka z Timákova vydáno mistru popravnímu i pacholku jeho 2 kopě a 20 grošů).

  1. Kováři v Plzenci ukradl župici a kalioty.
  2. Novákovi v Timákově kabát, košili, škorně.
  3. Urbanovi v Kotorově kabát, košili a klobouk.
  4. Vondrovi Řezáči v Plzni košili, škorně, střevíce.
  5. V Losyni Pečvejcovi škorně, kalioty, kabát.
  6. V Červeným Oujezdě (u Dobřan) u rychtáře z mařtaly truhlici těžkou vynesl až do kolny a tu, počav ji loupati, když naň přijíti jměli, skryl se v hnojném voze. A oni ho všady po polích hledali na vše strany, až ho v tom voze nalezli.
    Dali ho na řetěz, chtějíc ho ku právu do Dobřan dovésti, ale on že prosil, že dokud živ, více krásti nebude. (Viz. též zápis v knize rychtářské – Šňourek byl v roce 1597 na zápis propuštěn “na podmínku”).
  7. Prokopovi Průchovi v Plzenci košili a čepici, v Selci že se mnoho tratilo a že všeckno naň pravili, ale že naň v hrdlo lhali.

Provazem strestán.