Vražda Jana Machka a syna Jakuba

Divišov 18.9.1645
Léta páně 1645 dne 18. Semptembris.
Jakož se jest Daniel Hejduk, jdouce s janem Mackem a Jakubem, synem jeho, z měst Pražských a přijdouce za ves Čakov do lesa, jenž slove Chlum, nad Křešici, mordu se dopustil a Jana Machka zastřelil a synu Jeho Jakubovi krk podřezal a s tím, domnívajíce se, že jest ho zabil, poberouce peníze pryč utekl, až do města Kamenice se dostal, a jdouce po něm vyslaní lidé jeho hledajíce, v témž městě ho dostanouce, ku právu našemu divišovskému dodaný, jsa při témž právě examinirovaný, ke všemu se přiznal. A jeho examen k J.M.C. královské slavné appelatí jsouc poslaný, podle práva za své zlé provinění za živa kolem lámaný, od krku začnouc a potom do něho vpletený a zhůru vyzdvižený byl. Pro budoucí paměť toho, do těchto černých kněh to zapsáno jest.
Actum anno et die ut supra.