Chodila v mužských šatech

Tábor, r. 1535
Vyznání Káče pastušiné,
která z Oudičova přivedena byla, na trápení léta etc. XXXV°.
Item nejprvé, že dví dětí, ač praví, že byla mrtvá; jedno zakopala a druhé do rybníka.
Item vyznala, že po lesích z dráhy chodila, s Benešem s krejčím, kterej bývá v Chotovinách u Kotny. a že má kabát višňový a rukáv jeden vyšňový a druhý vlčatý. A s Nečasem, bratrem Matěje Kravky, a s Medkem z Mezného od Soběslavě a s nějakémTvarohem a s Bochníkem, kterejž jest pacholetem u pana Kavky na Štěkni, a s nějakém Vaňkem rybníkářem – a s těmi že po silnicích brávala okolo Třeboně, okolo Brandejsa, okolo Soběslavi. Na třeboňských lesích že zabili tovariše Sochorčina z Soběslave knapa a druhého posla s listy. A Třenka krejčího osekali Buochníček s Benešem a s Nevčasem. Ale Nevčas že nebil, než že bral z nich, což měli. A ona nad tím že stála, ale že nebila žádného, než v mužských šatech jsouci s kordem, sekerou, někdy s kyjem.
Že což jiní brali, to jí dávali, aby za nimi nosila.
Též také že Buochníček z Benešem loupili na třeboňských lesích mistra popravního. A ona též při tom byla a stála v šatech mužských.
Item též vyznala: S votcem svým vlastním na rok přebejvala, jedno dítě měla. A s bratrem též přebejvala.
A na tom na všem chtěla umříti.
I má za to pardus a cejch.