Dva zlodějíčci odešli s milostí

1589 – Rokycany
Kašpar z Nadryb
Léta a dne svrchu psaného (datum schází) jsa mistrem popravním tázán, na trápení vyznal.
Že u Tomáše Rybickýho (v Rokycanech rada městský) zámek při sladovně v noci s vorním hřebem otevřel a vylomil z návodu Jana pohunka a tu že s ním ječmen kradl.
U p. Jiříka Bakaláře (v Rokycanech též rada městský) v noci při pivnici dvýře vystavoval a piva podtačoval (odtáčel).
Na přímluvu paní měštek na zápis propuštěn a od města vypověděn.

Jan Paul, ze vsi Slatiny
poddaný pana Martina Černína.
Téhož léta a dne, jsa mistrem popravním tázán, na trápení vyznal:
Že vylámavši se s pomocníky svými nočně do sladovny Tomáše Rabického, ječmene nemálo jemu odtud pokradl a prodal.
Není na hrdle potrestán, ale u vězení za mnoho času zanechán a potom na mnoho dopisování pana Martina Černína a na přímluvu p. Jana Hynka Černína jest na zápis propuštěn. Kterýžto zápis v knihách rychtářských zapsaný najíti se má.