Umřel v povětří

Kutná Hora, 9.2.1526
Tomáš vovčák vyznal bez trápení, že:
Jak sem živ, sem žádnému nic nevzal, než tomu, kterého sme vrhli do šachty. Vzali sme jemu kabát, sekeru, nohavice a tesák sme vrhli do šachty za ním. A dal sem jemu voštípem v hlavu a on kles na zem. A druhý jemu chtěl hlavu stíti, a já nedal. Pak můj tovaryš jeho sláčel. A potom sme jeho do šachty vrhli. Můj tovaryš vzal za jednu ruku a já za druhú. A on se chytil jakéhos dříví. A já jeho píchal oštípem etc.
Item vyznal při trápení:
Vyloudil sem Vaňkovu ženu.
Item: Jak sem živ, sem nezabil žádného. Než byl sem s tovaryšem Vaňkem a on zabil jednoho pod Nebovidy na silnici, pastucha jest bajval v Chotouchově, a vzal jemu sukni, váček. Nedal mi s toho nic. Než přišel ke mně na podzim na pole, chtěl, abych s ním šel lúpiti, a já nechtěl. Pak jest ten pastuchou ze Střeblovy ve Ždánicích, také pase stádo.
Item: Také byl sem za Čáslaví vovčákem u kosoborského pána Václava. Vzal sem jemu 4 zvonce vovčí.
Item: Vzal sem jednomu pacholku za Prahú kabát v Statenici a jednomu voštíp v Braňanech.
Item toto jest vyznal Tomáš při druhým tázání:
Že sem vzal 2 košile v domu sedláka a vzal sem sukni pod Vrbčany a vzal sem konvici v Ratěnicích. Navedl mne na to malý Macháček.
Item: Ten Macháček obloupil jednoho a vzal mu sukni, nohavice a škorně. I viděli sme to dobře, když ho loupil.
Item: Urban ukradl 2 konvice i prodal mi je za 5 grošů. I zastavil sem je krčmáři Buchařovi 6 groši. A věděl ten krčmář, že sou s kláštera kradené.
Item: Zabil Brož Fousovatý pacholka tu, jako k Pašiněvsi jdouc. I zakopali jej u potoka pod břehem.
Item: Říkají jemu ledajako, zabil pacholka na Moravě. A pravil mi o tom Matúš sám i Brož. ten Matúš bajvá u Žáčků, chodí v kabátě vlčatým.
Item: Též Brož schoval peníze a potom je vzal, dundel peněz.
Item: Krňovský nalez v trní nohavice a sukni.
Item: Martin Polák, Vítek, Veselského syn, a jakýs Jíra Moravec chodili na cestu na Kuklík. I obloupili jednoho a vzali jemu sukni a kabát lindyšový. A Martin Polák vždycky chodí v plechu a s ručnicí. To mi pravili v krčmě o těch krádežech, když sme spolu se shledávali.
Item: Bajval vovčák ve dvoře v Pečkách jménem Janek i přinesl ke mně 2 slepice a 4 prodana (?). A ta krčmářka pro ty slepice na mne usedla pravěci, že sem já je vzal. A já nic nevzal.
Item: Také panu Jaroslavovi osm vovec vzal. I zdálo se jemu, že u mne byly. Ale vovčák páně Jaroslavů vydával je do Voděrad. A jest tam ještě Vuděradech. Ale já sem o tom dobře věděl. A také ten ovčák ukradl sud obilí, pšenice brocky plný sud panu Jaroslavovi. Pak když sem já jemu proto přimlúval, i svadili sme se o to a on mne urazil. I všecko sú do Voděrad vzali.
Item: Henzil v hořejší krčmě také s nimi míval spolky.
Item vyznal Tomáš před pány a mluvil vůči Brožovi:
Když sem pás ovce, díval sem se za trním a Brož sám druhý zabili pacholka u rybníčka Dobešovského Bude tomu rok v půstě.

A to svú duší zapečetil a na tom na všem umřel v povětří v pátek na den svaté Apolony etc. XXVI°.