Zloděj – Havel Krejcar

Rokycany – Léta 1590 v outerý po svatým Matěji.
Havel Krejcar, mistrem popravním tázán a toto na trápení vyznal:
Že dávno po všech zahradách zde nočně i ve dne škodíval a ovoce krádával času letního. Petrovi Matáskovi, vlámavší se předně do komory a v ní sochory zapřevší, sekerou zámky zodrážel od truhlic a zmoci je zotvíravši, z jedný vzal sumy peněžité dvaceti čtyři kopy míšeňské a ty přeschoval v marštali ve vsi Scekově u Havla Rendle. Kteréž tam nalezeny jsou. Matějovi Matáskovi ukradl z truhlice čtyřiceti gr. a jiného času šest grošů Bláhovi Těnovskýmu z Ptáku voknem vlezší, nočně ukradl z truhlice tři kopy míšeňských a kabát soukenný, Tejchmanovýmu synu taktéž kabát.
Téhož léta a dne svrchu psaného on Havel Krejcar pro ty skutky, neb i na tom umřel, skrz mistra popravního řetězem na hrdle jest ztrestán.

Od této popravy se dochoval i účet:
Slavíkovi za stravu popravce, když Krejcara odpravovati měl … 36 grošů.
Mistru popravnímu i od volání, když Krejcara odpravil … 2 kopy a 30 grošů.