Kouzla a trávení

Rakovník, 1547
Rajna, děvka Jindrova mlynáře, na trápení vyznala, že kouzluom a trávení naučila ji pěkná Káča, sestra Černý v Senomatech.
Item vyznala najprv: Vlaší krvavú nemoc, aksamitu kus, vornátu kus, to do lože svázané komu vloží, že ten tesknostmi schnouti a blázniti i umříti musí. A to jakž u Jindry mlynáře manželce v šesti nedělích, když ke mši šla, udělala a do lože vložila, tak bláznila. A to proto jí udělala, že s Jindrou líhala, že ji sliboval pojíti.
Item vyznala, že tou manželkou Jindry mlynáře votráviti měla nemocí svou. Dala jí vypíti starým v pivě.
Item na pokoštování psa votrávila u Jana mlynáře, davši mu nemoc svou v chlebě.
Item vyznala, že který pacholek se jí zalíbil, když jeho vlasů dosáhla, zůstati jí nemohl.
Item vyznala, že ve vsi Čeradicích votrávila Jana, pacholka služebního, protože ji pojíti za manželku nechtěl.
Item vyznala, že děvečku služebnú Annu v Žiželicích votrávila, protože jí s vrejířem líhala.
Item vyznala, že pěkná Káča koření jí dala, aby dětí nemívala.
Item vyznala, že nějaký vsi u Žače votrávila ženu nějakému Kučerovi, kterým líhala.
Item vyznala, že na žádost pěkný Káči měla votráviti Jana ve Bnečicích tu rodilého, protože jí nechtěl pojíti.
Item vyznala, že lůško, kterým se děti rodí, od Jindrové po porodu vzala, aby manželka Jindrova přes to chodila, že uschne a umře.
Item vyznala, že měla z Podmoklích Káču, ceru Hroudovu, votráviti, protože se s ní svadila pro pacholka.
Což tuto sem vyznala, na tom umírám.