Zloděj koní

Kutná Hora, 25. a 27.9.1559
Vondra Hustoles, rodič z Kosova u Budějovic, syn Mrázů, podaný od pana Myšky Smila, vyznal na svém trápení v pondělí před svatým Václavem léta Páně etc. 59.
Item: Vzal sem panu Myškovi kobylu, prodal sem ji Janouškovi v Lipí, ale má ji pán zase.
V kozle vyznal:
Vzal sem valacha panu Myškovi, jest tomu rok, a kobylu mladú. Prodal sem to jakýmsi Němcům v Kaplici. Valach sem prodal za 6 kop grošů, kobylu za 7 kop.
V ůhradě sem to vzal pánu.
Item: Vzal sem panu Nalešickýmu kobylu starú a hřebce vranýho. Prodal sem je týž v Kaplici.
Jakýmsi Němcům dal sem kůň za 8 kop a kobylu za 5 kop. V ohradě sem to sám vzal.
A bratru svýmu vzal sem kůň, ale zaplatil sem mu jej.
V středu vyznal:
Na Chotouchově panně Dorně vzal sem kobylu a valach. Kobyla byla plesnivá a valach rejzí srsti. Prodal sem to v Kaplici Němcům. Valach sem dal za 6 kop a kobylu profrejmarčil za jiný kůň.

A na tom umříti chci, že jináč není. A víc vinen nejsem.
I umřel na tom na všem na šibenici f. 4. ante Venceslai anno etc. 59.