Do studně a na rozcestí

Nymburk, 19.4.1559
Léta etc. 59 Kris … (část textu vytržena) Němkyně, jsouci do vězetí vzata z … (část textu vytržena) potahuov i také trápena, k tomu se přiznala, že jest dítě svou rukou zamordovala, kteréhož se dopustila s kryštofem sklenářem. A to jest do studnice vrhla.
It. též se přiznala, že jest jedno dítě, kteréhož se dopustila s nějakým barvířem, toho jest na rozcestí nechala nedaleko u Bydžova. Tu jest oznámila, živo-li jest, či není, že neví. It. též vyznala, že jest třetí měla též s Kryštofem sklenářem. To jest živo.
It. vyznala, že jest s Kryštofem líhala. A on Kryštof že jest měl její prvé sestru poloviční.
A tak jest svůj konec vzala, jsouc zahrabána a na tom umřela, že jest všecko tak.
Stalo se léta svrchu psaného, tu středu před sv. Jiřím, při přítomnosti konšeluov Šimona Blažíčka, Jindřicha Pekaře a rychtáře Tomáše Černého.