Dvojka zlodějů, skončili mečem

Rokycany – Léta 1586 v pátek po svátcích Letničných (14. června 1586)
Jan od Mělčína ze vsi Německého Záhoří, jsa mistrem popravním tázán, vyznal, že Jakub Jednooký, vyloudivše ho z Prahy, jeho navedl, aby ty herky Bártovi Roubalovi ze vsi Voseče pokradl. Což on Jan učinivší, ty herky dvě s hříbětem vzavší, Jakubovi Jednovokému je dodal, prodávati pomohl i z toho půl druhý kopy vzal.

Jakub Jednovoký ze vsi Přehýšova
Téhož dne a léta svrchu psaného Jakub Jednovoký, jsa útrpným právem tázán, na témž trápení vyznal, že ty dvě herky, kteréž Jan z Německého Záhoří Bártovi Roubalovi ukradl, od něho přijal.
Je prodavše, Janovi z toho polovici dal.
Potom i to oznámil, že peníze, totiž devatenáct kop míšenských od Filipa bratra svého ze vsi Přehejšova přijal. Kterýžto Filip k tomu se přiznal, že jest je sobě dané měl od nějakého Janka Kulhánka, a on že jest je Erazímovi Drchovi v městě Dobřanech, jsa u něho v službě, pokradl.
Naposledy i to na trápení vyznal, že když v Praze na Novém Městě u rasa sloužil, v noci ve tři hodiny nějakého Špačka pochopa zamordoval, však proto že rok v vězení býti musil.

Pro tyto skutky ti oba dva nahoře psaní téhož dne a léta od mistra právního mečem strestání jsou.
Actum ut supra.