Dala mu něco v chlebě

Dobruška, 19.7.1591
Mandalena, dcera Vondráčkova ze Zlicka, kterážto dostavši se do vězení šatlavního pro své vejstupky, – tak jakož jest na tom zemřel ňáký Jakub od Klacka, souce katem ztrestán léta tohoto 91 v středu po neděli Oculi (po třetí neděli postní, v té době 20.3.1591), že by jemu nětco v chlebě, aby kradl, dodati měla, – ta s poručení vrchnosti, souc tím vězením nemalý čas vytrestána, jest puštěna, však na takový způsob, aby gruntův Jich Milostí pánů, pánů sirotků prázdna byla. A pakli by kde blíže postižena byla, tedy bez milosti na hrdle katem ztrestána aby byla.
Actum v pátek po Rozeslání s. apoštolův léta 1591.