Přiznání stále určitější

Solnice, 24.7. a 5.,13. a 14.9. 1596
Léta Páně 1596 v středu po památce s. Máří Mandaleny vyslány z raddy osoby do vězení šatlavního k Anně Brhlové, aby doptání učinily, kam jest ten plod, kterej jměla, poděla. Oznámila, že sama neví, jak je se jí přihodilo, když jest k vodě šla. Měla sem to bez bolestí. A to vzavši do rukou, že jest dítě bylo, to do šaty sem vobalila a do vody pustila. A potom z tý šaty vydělajíc, zase vyprala. Po druhé ptána, znala-li je pak, bylo-li je dítě, oznámila: Co by jiné dítě bylo, než dítě!
V tom též dítě nalezeno a jí ukázáno. K němu se znala a plakala, že se toho nenadála, aby se s ním shledati jměla.
Léta etc. 96 ve čtvrtek po s. Jiljí Anna, dcera pavla Brhle, jsa do raddy před p. purgmistra, pány povolána, vyznání učinila, že jest nočně dítě své, kteréž porodila, do vody pohodila, pravíc, že nevěděla, bylo-li je živý neb mrtvý. A tak podlé toho vyznání pro vyhledání toho hanebného skutku Anně od práva města Solnice outrpné právo jest nalezeno a pro mistra popravního posláno.
Při prvním vyznání Anny.
Léta etc. 96 v pátek po Narození panny Marie Anna, dcera Pavla Brhle, jsa outrpným právěm tátána, pravila:
Nejprvé: Spadla sem z lůže. A nesši to dítě, vhodila sem je do vody nevědouc, bylo-li je živý neb mrtvý.
Vyznala podruhé vopravdu, že jest tomu dítěti na krček natlapila. A věda, že je dítě, je sem udávila a ráno do vody vynesla a vhodila. Jináč že není, na tom umříti chce.
Nazejtří v sobotu, když k ní opět s útrpným právem přikračováno bylo, oznámila, že nic jináč mluviti nemůž, než to, co včera mluvila. Na tom že umříti chce.
Ortel právní na Annu vynešen
Tu my purgmistr a radda města Solnice, přeslyševše vyznání Anny, dcery Pavla Brhle, takto ortel z práva svého podlé práv vypovídáme, že ona pro zamordování a do vody uvržení svého vlastního dítěte a krve má zahrabáním za živa a kolem probitím strestána a usmrcena býti.
Act. v sobotu, den památky Povejší sv. kříže, léta etc. 96. Za purgmistra toho času Václava Kauky, primusa Michala Ševce a jiných radních roku toho.
A tak jest nad ní poprava podlé ortele vykonána.