Vondra Jílek

1589 – Rokycany
Jsa mistrem popravním tázán, na trápení vyznal:
Že koupil tři kbelce ječmene společně ukradeného za 20 grošů míšenských.
U Jiříka Šimonovic roku loňského za krejcar že jmel ukradl.
U Jíříka Bakaláře (v Rokycanech rada městský) obilí z slámy klobouk vytřásl.
Když v Lukavice sloužil, u Bažanta pšt hrnců mlíka a dva sejry ukradl.

Na hrdle mu není ublíženo. Ale na přímluvu paní měštek na zápis propuštěn a z města vypověděn.