Co stála poprava sodomity

Divišov, 16.10.1706
Léta Páně 1706 dne 16. Octobris.
Vyznamenání vzešlé outraty při držané exekutí Jiříka Lukšovic, pacholka z kraje Prachenského, který pro páchání skutku inpunito bestialites s klisnou se dopustil, dle ortele od slavné král. appelací z Hradu pražského na něj vydaného, který na popravním místě dřív podpálení hranice k sloupu jsouc přikován a škrcen dotud, dokavadž smyslů nepozbyl, potom i s klisnou na hranici uvržen a spálen.
Vyznamenání, co jest kde vydáno:
Poslu jdoucímu do Zásmuk k mistru ostrého meče, napřed vědomost mu dát, na cestu dáno … 12 kr.
Rychtáři, který do města Kouřima pro mistra jel, fůře a muskquetirům dáno … 1 kopa a 48 kr.
Zase jej tam vezoucího fůře a rychtáři na cestu dáno … 1 kopa a 15 kr.
Mistru i s pacholky za práci dáno 13 kop a 20 kr.
Za sekeru a motyku, lopatu dáno … 50 kr.
Za 20 hřebů podlažních a za skobu … 4 kr. a 3 denáry
Co vězeň protrávil za 4 dni za pivo a housky … 29 kr. a 3 denáry
Za 1 žejdlík vína … 6 kr.
Písaři a rychtářům dáno … 2 kopy a 20 kr.
Poslu právnímu … 1 kopa a 45 kr.
Vovsa na kobylu za ten čas mimo sena obecního vydáno … 4 kopy a 30 kr.
U pekaře pro právo chleba za 7 neděl, denně po 2 librách 98 lotech, na penězích, 2 libry za 1kr., činí … 40 kr.
Celkem 23 kop a 3 kr.