Co sem moh, to sem vzal

Kutná Hora, 8.3.1566
Pavel Kapalka, hašplíř s Kaňku a rodem s Polsky, vyznal na svém trápení f. 6 Decimatum 1566
Item: Krad sem všudy, kde sem mohl, hned z mladosti. Tomu poustedníku u svatý Maří Majdaleny vzal sem košili, tu kterú na sobě mám.
Item: V Praze vzal sem jednomu sladovníku u Pernikářů sukni a nohavice. Prodal sem to v Brandejse jakýmus podruhu u hrnčířů. Dal mi za to 1 kopu grošů.
Item: Zabil sem toho pod vinicí u Libenic. Byl Moravec, hašplíř. Proto sem mu to učinil, že mě byl týž peníze pokradl. Jeho kordem udeřil sem ho v hlavu.
A když sem byl na službě, týž jsem jednoho v bitvě zabil.
Item: V Praze sem vzal plášť s tímto Janem Šafránkem, jako zde sedí, u píseckýho sladovníka na Poříčí.A Šafránek, sa k němu přiveden, k tomu se přiznal.
A s tímto Hlaváčkem vzal sem pás aksamitový stříbrem. Prodali sme jej panu Prorunchovi. Dostalo mně se toho dva tolary.
A Hlaváček, jinak Žid, k tomu se přiznal, že vzal sukni jednomu Němci a druhýmu burdýř a flašku. A pásu odepřel. –
A co sem moh, to sem vzal. A kdy se dostane tento Šafránek v tato místa, jináč on vám poví jináče, neb jest velký lotr.
A na tom na všem umřel v kole, sa jím zbit, f. 6. ante Gregori 1566.