Vystruhovala cifry z tolarů

Kutná Hora, 28.6.1563
Anna Chocholatá,
taškářka z Páchu, z poručení vrchnosti má města prázdna býti, a to proto, že jest cifry z tolarů vystruhovala. Bude-li blíže při městě pěti mil postižena, že má býti vohněm spálena.
Act. feria 2. Respice primum 1563.