Plod ze sebe vyháněla

Kutná Hora, 5.8.1555
Káča, rodem z Pardubic, vyznala při svém trápení:
Item: Zabila sem dítě tu na Nebovidech. Dala sem mu vo truhlici hlavou.
Item: V Pučeřích zabila sem dítě. Navedla mne Markýta Skotačka, je u Krškový, na to. A věděla o tom Kršková, že sem je zabila. Řekla mně, abych žádnému nepravila. A dala sem mu hlavou vo špalek. A dávala mu svíci, jako by umřelo, sama Kršková. Bylo dítěti asi 3 neděle. A měla sem je s pacholkem, říkají mu Jan, je u Krškový. A řekl mně, že mi dá koření, abych sebe vyhnala dítě. A vyhnala sem jich ze sebe dví, neb mne na to hned naved pacholek ten. Dával mně je v pití, to koření. A týž mně dávala to koření Krejska, v Poďousích krčmářkou jest. Dala sem jí za to sajr, ukradla sem jej. A 12 grošů sem jí dala.
Feria II. Suscepimus vyznala při přítomnosti pana Myšky Smila:
Krejska mně dávala to koření, abych sebe dví dětí vyhnala. A měla sem ty děti s Krškovým synem.
A mluvila to jim oběma vůči na žebříce.
A Skotačka mne na to navedla, abych to dítě zabila. A mluvila to tý Skotačce vůči.
A Krejska mně dávala to koření. A Kršková mně řekla, abych řekla, že jest to dítě umrlý, když sem je zabila.
A na tom umříti chci.

I umřela na všem na tom v pondělí po svatý Martě, súc zahrabána za živa a kolem probita, léta Péně etc. LV°.