Najal vraha na svou ženu

Náchod 6.12.1580
Vyznání Falty Vinklara, mlynáře z Radče, v outerý, den svatého Mikuláše, léta etc. LXXX
Item: Adam Kynyk z Starých Bukův navedl mne, abych ženu svou zamordoval. Dva bílá tehdáž sem propil a štyry kusy ryby sme snědli spolu s tím Adamem. Potom sme šli z Bukův do krčmy.
Item: Fabel z Starých Bukův mne navedl, abych ženu zabil a ji zamordoval.
Item: Černý, krejčí odtuž, taky že ho navedl, aby svou ženu zamordoval. A že příčinou, toho krejčího, žena jeho zamordována jest. A on Falta Vinklar, mlynář že jest k tomu skutku dovolil a při tom byl. A dal tomu, který ji zamordoval, hned po tom účinku troubu plátna, šest pacův, plášť, a závazek že udělal, že o tom neví. A že lhal a tím své duši že uškodil a ji obtížil. Tomu mordýři říkají Jiřík Aust z Bukův.
Item: Adam Kynle že ho naučil, když bude závazek činiti, aby se krev neukázala, aby měl při sobě nůž střenky zandalovými.
Item: Lorc Finar že zavedl šest šilink žen a dívek.
Item: Oznámil taky, že líhal s Kristou, svou dívkou, asi šest nedělí. Žena jeho že mu to trpěti nechtěla a on že ji kázal, tu dívku, Lorc Finarovi zavésti.
Item: Oznámil, že Jiřík Aust mu pověděl, že takovou starou šlundru snadno odbude. A potom že s ním šel hned z těch Bukův k Bekovi krčmáři do Nesyty a odtud v noci do vsi Radče. A když přišli k mlejnu, že našli žebřík přistavený na kolo vodní a že jej přistavili na střechu. A on Falta mlynář že jest po tom žebříce nejprve na mlejn vlezl, odstrčivši šindelův, kde jeho manželka ležela. A ten Jíra Aust že za ním vlezl. Atak že jest ten Jiřík Aust z Bukův ji stlačil a zamordoval. A on Falta Vinklar mlynář že jest mu pásu svého kordu půjčil. A sám při tom mordu že jest byl, když jest ten Jíra Aust ten pás na hrdlo strčil a tím pásem hrdlo jí zatáhl a ji zaškrtil, aby nemohla křičeti. A tak že jest udávena.
A on Falta Vinklar že jest plátnem trhal, nejprve tam, vlezši. A vtom žena jeho z lůže vyskočila. A Jíra Aust ji chytil. Proto tím plátnem trhal, aby ji z lůže vyloudil, aby ji na lůži nezabil, málo, by s ní dívka ležela.
Po takovém oučinku že jest téhož Jíru do Studenec vyprovodil. A potom že mu košili, kalioty, punčochy, plášť, šest pacův dal, aby šel ze země. A on že řekl, Jíra Aust, tak učiniti. A jestliže by kdy na kata přišel, že ho chce zatajiti.
Za tou příčinou Falta Vinklar že v nenávist svý ženě upadl, že jiným frejoval. A ten závazek že dělal na krchově, vloživši dva prsty na prs první své manželky Elišky v přítomnosti práva oupického, že tím mordem povinen není a že při tom mordu nebyl. Falešně ten závazek že dělal.

Pro takový účinek vytáhli mu tejlem jazyk a štvrtili jej potom sami kati.