Zabil muže a ušel s jeho ženou

Tábor 25.5.1537
Vyznání Jakuba Chmele na trápení téhož léta etc.
Item vyznal, že panu Popelovi člověka zamordoval, protože mu ženy nevěřil. A skrze to že na něj stával. Až potom že šel na svou louku, jí opatrovat, že mu ji vyžínali. Potom ta Šimkova žena přišla na tu louku i počala k němu mluviti, že má pro to stávání dosti činiti. A Chmel jí řekl: “Sama-li si?” A ta žena řekla: “S kýmž bych byla, než sama?” A potom že nebožtík Šimek na něj vstoupil a hodil na něj sekyrou. I chybil se jeho. Potom po druhé nebožtík hodil jej v hnát. A on potom nebožtík když se sehnul, udělal mu ránu, až se převrhl. I to dostavil, že ta Důra Šimková nikdy ho nenavozovala, by chtěl a měl ho zabiti, muže jejího.
Item potom s tou Šimkovou Chmel šel pryč, zabiv jí muže. ETC.
Na tom umřel a jest sťat u Tábora.

Důra Šimková na trápení téhož dne a léta toto jest vyznala:
Item: Že žala trávu ve křoví a Chmel vyšel a dal jí pozdravení. A tu jí ptal: “Kdo tě odpustil žíti?” A vtom vyskočil muž její Šimek a udeřil na Chmele sekyrou. I chybil ho. A potom se chumelili spolu tak, až Chmel obrátiv se Šimka zabil. Potom po smrti jeho, muže svého, šla s Chmelem pryč.
Item: O tom odchodu věděla Petříková. A ta Důra že přimlouvala, aby s Chmelem pryč šla. A tak že i o druhých věděla, že mají pryč jíti.
A tak ta Důra měla za to pardus a cejch k tomu a uši uřezány jí.