Loupal včely

Kutná Hora, 5. a 6.2.1556
Ferea 4. Circumdederunt anno etc. LVI°.
Bárta ze Zručí, jinak Pánek, rodem z Martinic, rodem za Zahrádkou, vyznal na svém trápení:
Pobrali sme med v Solticích ševcem Adamem ze Zručí, jako utek. Vyloupali sme včeli. Vyloudil mne ten švec.
Item: V Němčicích vyloupal sem včely s tím ševcem. Bylo to před vánoci. Vzali sme tu nemnoho medu. Prodali sme jeden hrnek za 13 grejcarů a druhý za tolar.
Item: Vzal sem 2 háky Vondrovi v Zahrádce.
A ten med, který mně vzali na Zruče, jest s těch včel, jako sme je v Solticích vyloupali, a vod ševce, jako vzal jest, týž s těch včel jest.
Feria mane v kozle vyznal:
Nantový sme nosívali med s tím ševcem.
Item: Uhňavý v kuchyni týž sme nosívali s tím ševcem med. A věděla, že je kradený. Lůni i letos sme k ní nosili. Potom ho od nás nechtěla kupovati.
Item: V Březině vyloupal ten švec jedny včely. I utek od putny, nechav jí tu. A já ty časy stonal, než měl sem tu býti.
Item: V Sedlci jakýmus sedláku týž sme vyloupali s tím ševcem včely. Vzali sme ho s tím Adamem ševcem putnu. Prodali sme jej tý Nantový a tý Uhňavý asi 3 putny. Ten švec jej k nim přines.
Item: U malých Janoviček v Úpatovicích vyloupali sme včely s tím ševcem. Vzali sme medu škopek. Prodali sme jej na tarmarce v Koutě. Nevím, kterak mu říkají, jest – zdá mi se – krejčí. Kdy sme jej přinesli, nebyl ještě den.
Item: V Hellině vyloupali sme včely. Přines sem medu putnu sestře svý na Kaňk, Káči Lipnický. Vona jej prodala. Já jí pověděl, že sem jej ukrad s tím ševcem. Prodala jej Zlatý na jičínském dvoře.
A o tom o všem věděla, o těch krádežích toho ševce Adama žena, neb sme k ní nosívali, kdy sme co ukradli.
Povědíno od pánův, věděla-li je o tom Zlatá neb Nantová neb ta Uhňavá, že jest ten med kradený, či nevěděla.
Oznámil: Že já sem jim nepověděl, by byl kradený.
Item: Vzal sem šaty tomu mlynáři v Zahrádce s nějakým Janem nádeníkem, jest na Moravě v Křížanově. A ten Sochor, krejčí tu v Zahrádce, vzal je od nás, ty šaty, a věděl, že sou kradený. Měl nám za ně sukna dáti, i nedal. I zůstali ty šaty u něho. A ten Jan jest syn tý slepý Marty, která jest v Zahrádce v Lázni.
A loupávali sme ty včely v noci. A ta ševcová ve Zručích o tom o všem věděla a sama ho přinesla sem Zlatý toho medu jednu a půl kopy grošů.
A na tom na všem umříti chci, že sem nikdy víc nic škody žádný neudělal.
A před ním súc ta Johana Uhňavá, z dotazem panským tázán sa, aby pověděl, věděla-li je o tom, že je kradený, oznámil: Že nevěděla, poněvadž sem jí nepověděl. Než domů sem ji ho asi dvakrát přines, toho medu, ale by byl kradený, nepověděl sem.

A umřel na tom na všem na šibenici den sv. Dorothy léta etc. LVI°.