Měla dva muže

Kutná Hora, 27.6. 1556
Marta, která byla u Anny Vondráčkové,
z rozkazu pánův šefmistrův dán pardus u planýře, protože měla dva muže voddávaný.
A města má prázdna býti na časy věčné a budúcí. A bude-li u města postižena, co ji podká, žádnému vinny ať nedává.
Anno etc. LVI° Dominus illuminacio.