Výrostek zlodějem peněz

Kutná Hora, 13.11.1560
Šimek pachole, rodem z Nymburka, Kosarčin syn, vyznal na svém trápení f. 6. Dicitur l. etc. 60.
Item: V Praze sem vzal jakýmus pánu, byl z Benátek vod Boleslavě, 30 kop. Naved mne na to Pludrhuzna. A vzal mně ty peníze a rozdal je kurvám. A víc s kurvami utratil i se mnú.
Item: V Praze jakýmsi ženám na trhu vzal sem 15 grejcarů. A často sem brával z měšcův ženám, když co na trhu kupovaly. Brával sem jim peníze a tašky sem jim řezával s tímto Pludrhuznou, s nějakým Hanzlem, u Roudnice ho voběsili, a s Mynaříkem.
A ti pacholci, jako o nich vám tito pověděli pacholci, voni kradou všudy po jarmarcích.
Item: V Litoměřicích já sem byl a Mlynařík se mnú, jest z Pardubic, vzali sme 10 kop. Mívá někdy bílý aneb zelený šaty. Utratili sme ty peníze spolu.
Item: V Rychnově týž jakýs ženě vzal sem 10 kop s nějakým Janem Škudětem. Má tam v Rychnově kramáře votce.
Item: V Hradci Králový vyrazil sem z měšce 12 grejcarů s nějakým Mikulášem a jinak mu Janek říkají. V Čáslavi jakýs ženě vyrazil sem tolar s nějakým Vichtorínem z Pardubic.
U Litoměřic v Čertově krčmě jest nějaký Adam krčmářem. On o všem věděl, že my kradem, neb sme mu pověděli.
Item: V kolíně jakýs ženě vzal sem tolar.
A kde sem moh k čemu přijíti, bral sem z měšcův.
Item: Ve Žďáře s nějakým Šimkem vzal sem tolar.
A ti pacholci, kteří kradú, nejvíc bývají u šlotýřův a v Libíně u Brožův.
A tohoto, jak zde sedí, viděl sem na haltýřích. Smlúval se s těmi lotry, kde mají jíti. A že sobě posílal pro nějakýho Jíru lotra. A to mu vůči mluvil na žebříce.
V Jičíně a v Boleslavi, vzal sem po 3 kopách tam.
A v Hradišti vzal sem 1 kopu grošů.

A na tom na všem umřel na šibenici v středu po svatém Martině etc. 60.